Reorganisaties.

Flexibility  Future proof  Robust  Implementation

Herstructurering

De juridische structuur van een onderneming heeft geen levenslange garantie. De structuur die jaren geleden is opgezet, is wellicht nu niet meer fiscaal optimaal. Nieuwe fiscale regels kunnen een andere structuur van de onderneming aantrekkelijker maken. Of uw manier van ondernemen is gewijzigd en een andere structuur is daarvoor beter geschikt. Maar hoe komt u van de huidige structuur in een nieuwe structuur? En wat zijn de fiscale mogelijkheden om nieuwe samenwerkingen vorm te geven of juist oude samenwerkingen te beëindigen? Fisconti helpt u om de structuur van uw onderneming te evalueren en adviseert op welke manier u zonder fiscale kleerscheuren uw structuur kunt wijzigen. Wij assisteren u bij het proces van de wijzigingen zodat u niet alleen de oplossing op papier krijgt aangereikt maar ook hulp bij het opzetten van de nieuwe structuur.

Structurering Van Intellectueel Eigendom

Bij ondernemingen waarbij intellectuele eigendommen (octrooien, patenten, merkrechten en dergelijke) een belangrijke rol spelen is het vaak zinvol om goed na te denken welke vennootschap de eigendom heeft van deze immateriële activa en waar deze vennootschap zich bevindt. Deze vraag is niet alleen juridisch relevant maar ook fiscaal is het ontwikkelen van een IP-strategie van groot financieel belang. Samen met u bepalen wij wat de mogelijkheden zijn om de voor u belangrijke intellectuele eigendommen  te structureren op een solide en fiscaal aantrekkelijke manier.

Bedrijfsreorganisaties

Een belangrijk deel van de fiscale adviezen van Fisconti hebben betrekking op bedrijfsreorganisaties, ofwel het wijzigen van de manier waarop een onderneming de diverse functies inricht. De aanleiding kan zijn dat na een fusie of overname bedrijfsonderdelen worden geïntegreerd of verplaatst maar het kan ook de wens zijn om op een meer efficiënte manier de ondernemingsactiviteiten aan te sturen. Dergelijke wijzigingen kunnen grote fiscale gevolgen hebben, zeker als er verschillende vennootschappen en/of verschillende landen in het spel zijn.

Bij bedrijfsreorganisaties kan het gaan om het omvormen van productievennootschappen tot zogenoemde ‘contract manufacturers’ of ‘toll manufacturers’. De productievestigingen produceren in de nieuwe situatie niet meer voor zichzelf maar in opdracht van een andere groepsmaatschappij, de zogenoemde principaal. Vaak gaat deze wijziging gepaard met de introductie van meer gestandaardiseerde verkoopprocessen en facturering aan de klanten (bijvoorbeeld facturering vanuit één locatie). Lokale verkoopkantoren worden daarbij omgevormd tot verkoopagent of distributeur met beperkte risico’s.

Bij dit soort bedrijfsreorganisaties spelen twee vraagstukken een belangrijke rol. De eerste is de vraag of bij de omgevormde productie- of verkoopmaatschappij een fiscale afrekening moet plaatsvinden ter zake van de binnen het concern verplaatste functies en/of risico’s (bijvoorbeeld goodwill-afrekening). De tweede vraag is of in de nieuwe werkwijze de principaal in het betreffende buitenland belastingplichtig wordt voor de winst die met behulp van de buitenlandse dochtermaatschappij wordt gegenereerd.

Meer Dan Fiscaliteit Alleen

De opdrachten waarbij Fisconti betrokken is kunnen verder gaan dan pure fiscale advisering. Bij bedrijfsreorganisaties is dat eerder regel dan uitzondering. Wij zijn ervan overtuigd dat de fiscaliteit de manier waarop u uw onderneming wilt voeren moet ondersteunen en niet andersom. Dit betekent dat een deel van onze activiteiten bestaat uit het voorkomen of verminderen van fiscale hindernissen die u tegenkomt bij de (her)inrichting van uw ondernemingsactiviteiten.

Dit vergt begrip van uw onderneming en de dynamiek daarvan. Vanwege het primaire belang van de onderneming zelf, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij in sommige gevallen verder kijken dan het fiscale terrein alleen.

Wij beseffen dat voor zaken buiten de fiscaliteit andere specialisten nodig zijn. Om die reden werken wij nauw samen met Voorne Partners, een gespecialiseerd management-consulting-bureau. Deze samenwerking stelt ons in staat om met succes opdrachten uit te voeren waaraan weliswaar fiscale aspecten zijn verbonden maar die verder gaan dan de fiscaliteit. Met Voorne Partners hebben wij bijvoorbeeld unieke oplossingen ontwikkeld en toegepast waardoor bedrijven in staat waren om hun Europese (of globale) ondernemingsactiviteiten te reorganiseren met realisatie van de beoogde business voordelen. Het creëren van zogenoemde Single Business Entities is daarvan een voorbeeld. Onze advisering heeft daarbij tot doel om de transformatie van de onderneming te laten verlopen zonder hoge fiscale kosten of onverwachte fiscale risico’s.

Onze Experts in Reorganisaties.

Jan van tilburg

Guido van Asperen

Simon Vermeij