Transfer Pricing

Unambiguously  Scalable  Worldwide

Grip Op Uw Fiscale Zaken

Het besturen van een onderneming is vandaag de dag geen eenvoudige zaak. U moet voldoen aan een bont scala aan wet- en regelgeving en daar zijn vaak verschillende mensen binnen de onderneming bij betrokken.

Overzicht en efficiency
Voor degene die verantwoordelijk is voor de belastingzaken van een onderneming zijn er veel fiscale uitdagingen. U wordt overladen met informatie, de ontwikkelingen gaan steeds sneller en de gevolgen van het niet-naleven van fiscale verplichtingen worden steeds serieuzer. Zelf heeft u bovenal behoefte aan overzicht en een manier waarop u efficiënt de uitdagingen het hoofd kunt bieden. U wilt namelijk niet alleen op tijd de juiste formulieren invullen maar ook tijd en aandacht kunnen besteden aan het optimaliseren van uw fiscale zaken. Kortom, grip op het fiscale proces.

Fiscale jaarkalender
Samen met u ontwikkelen wij een inzichtelijk en transparant proces om uw fiscale zaken te managen. Dit inzicht krijgt u door het maken van een fiscale jaarkalender waarin de belangrijke mijlpalen zijn weergegeven. Deze kalender is leidraad voor periodiek overleg waarin wij samen de voortgang, eventuele problemen en nieuwe ontwikkelingen bespreken. Door de fiscale routinezaken goed in te plannen ontstaat bij de onderneming ruimte en tijd om uw fiscale strategie eens wat beter onder de loep te nemen. In de praktijk blijkt vaak dat er toch nog mogelijkheden voor belastingbesparing opduiken.

Transfer Pricing

Als onderneming met filialen en groepsmaatschappijen in het buitenland, krijgt u steeds vaker te maken met eisen op het gebied van ‘transfer pricing’, ofwel de prijzen die de onderdelen van de onderneming aan elkaar berekenen voor onderlinge leveringen van goederen en diensten. Het voornaamste doel van de fiscus is vast te stellen of de prijs die voor deze onderlinge leveringen is berekend wel een zakelijke prijs is. Door de zakelijkheid van de prijzen te toetsen wil de Nederlandse maar ook buitenlandse belastingdienst controleren of de in de betreffende landen gerapporteerde resultaten voldoende zijn er dat er niet op een kunstmatige manier met winsten is geschoven.

Veel aandacht in de pers maar ook van de fiscus
In de afgelopen jaren waren grote ondernemingen, zoals Starbucks en Apple, vaak in het nieuws vanwege het gebruik van belastingbesparende constructies. Deze ondernemingen houden zich keurig aan de wettelijke regels, maar de uitkomst voor de schatkist wordt niet door iedereen als redelijk ervaren. In een poging om de belastingopbrengst van multinationals te vergroten, veranderen de belastingwetten en de regels hierdoor steeds fijnmaziger. Voor internationaal opererende bedrijven wordt het dus nog belangrijker om de zaken rond transfer pricing goed op een rij te hebben. Het is niet zozeer de vraag “of” de fiscus hier vragen over gaat stellen maar “wanneer”.

Speciale situaties krijgen speciale aandacht
Behalve de normale ondernemingsactiviteiten en de transacties die daarbij horen, kijkt de fiscus met name ook naar de zakelijkheid van de volgende transacties:

  • Interne reorganisaties waarbij functies of hele bedrijfsonderdelen van het ene land naar het andere verhuizen of bedrijfssluitingen;
  • Leningsovereenkomsten tussen de verschillende onderdelen van de groep, zeker als op deze leningen afwaarderingen of afschrijvingen plaatsvinden;
  • Het gebruik van intellectueel eigendom, zoals merkrechten of know-how,  van de ene maatschappij door andere onderdelen van de groepen, bijvoorbeeld door het verlenen van onderlinge licenties
  • Doorbelastingen van hoofdkantoorkosten aan de diverse bedrijfsonderdelen


Altijd maar verlies roept vragen op

Ook kan een discussie met de fiscus over de verrekenprijzen (‘transfer pricing’) ontstaan als er sprake is van structureel verliesgevende activiteiten (zou een onafhankelijke onderneming er niet al lang mee ophouden?) en sterke winstschommelingen (passen dergelijke schommelingen wel bij de aard van de onderneming van dat bedrijfsonderdeel?).

Uw antwoord klaar in de bureaulade
Vanwege het groot belang (en ook de aandacht die de fiscus daarvoor heeft bij een controle) kiezen de meeste internationaal opererende ondernemingen ervoor om de manier waarop de onderlinge prijzen worden berekend, goed vast te leggen. Aangezien over ‘zakelijkheid’ te twisten valt, kiezen veel ondernemers er ook voor om de prijsstelling te vergelijken (‘benchmarken’) met de buitenwereld met behulp van een transfer pricing database. In deze database staan miljoenen bedrijven die vergelijkbare transacties verrichten. Dit is voor de ondernemer dan ook een belangrijke toets om te controleren of de winstmarge op transacties in de toekomst mogelijk tot discussie met de belastingautoriteiten kunnen leiden.

Van strategie tot documentatie
Wij kunnen u helpen bij het opstellen van uw transfer pricing strategie en documentatie. Wij hebben uitgebreide ervaring met de meeste landen en kunnen u bijvoorbeeld ook assisteren bij het verkrijgen van een ‘ruling’ van de fiscus. Voorts kan transfer pricing ook gebruikt worden om uw wereldwijde effectieve belastingdruk te verlagen. We zijn graag bereid u uitgebreider inzicht te geven in onze dienstverlening tijdens een vrijblijvend gesprek.

Horizontaal Toezicht

Ook bij de belastingdienst is de houding aan het veranderen. ‘Horizontaal Toezicht’ is in de mode. Bij deze vorm van controle door de belastingdienst zijn ‘wederzijds vertrouwen’ en ‘transparantie’ belangrijke sleutelwoorden. Maar o wee als dat vertrouwen wordt beschaamd.  Bij ‘horizontaal toezicht’ kijkt de belastingdienst naar uw interne organisatie en processen en de beheersing daarvan. Is de onderneming ‘in control’ over de fiscaal relevante bedrijfsprocessen?

Hoe gaat u om met deze trend? Fisconti helpt u om de voor- en nadelen van horizontaal toezicht in kaart te brengen en samen bekijken we of deze vorm van toezicht door de belastingdienst voor u geschikt is.

Onze Experts in Transfer Pricing

Jan van tilburg

Guido van Asperen