Business Succession Schedule Restrict Accompaniment Certainty

Bedrijfsopvolging

Na jarenlang hard werken heeft u een florerende onderneming opgebouwd. Ondernemen is bezig zijn met wat de toekomst kan brengen. Het is goed om ook te bedenken op welke manier de onderneming op korte of langere termijn kan worden overgedragen. Is de structuur van uw onderneming geschikt voor overdracht aan een opvolger?

Fisconti helpt u bij het plannen van de bedrijfsopvolging, bijvoorbeeld door de structuur alvast zo aan te passen dat de opbrengst van de verkoop van uw onderneming voor u is en niet grotendeels opgaat aan belastingbetalingen. In andere gevallen zal juist het doel zijn om de structuur zo aan te passen dat een opvolger zonder al te veel financiële problemen de onderneming kan voortzetten.

Tijdige planning van de opvolging is van groot belang. In sommige gevallen vereist de fiscus een wachttermijn van zes jaar voordat u de onderneming op de gewenst fiscaal vriendelijke manier kunt overdragen.

Als het moment van overdracht aan de opvolger bijna is gekomen helpt Fisconti u bij het kiezen van de meest geschikte manier om uw onderneming over te dragen. Beperking van de fiscale en juridische risico’s is daarbij een belangrijk thema. Als de opvolger de koopsom niet ineens betaald helpt Fisconti u bij het vinden van mogelijkheden voor gespreide betaling of geleidelijke overdracht. Bij overdrachten binnen de familie zal de fiscus kritisch kijken naar de prijs waarvoor u de onderneming overdraagt. Om het risico van discussies achteraf te voorkomen kunnen wij voor u de overdracht en de prijs aan de belastingdienst voorleggen om hierover van tevoren zekerheid te verkrijgen.

Bedrijf

Fisconti Tax Consulting
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
+31 (0)70 365 66 17
Nederland

© 2021 Fisconti. Alle rechten voorbehouden