Belastingen

Het woord ‘belastingen’ wordt snel geassocieerd met administratieve verplichtingen die als een noodzakelijk kwaad samenhangen met het voeren van een onderneming. Derhalve blauwe enveloppen en weerbarstige formulieren. Het invullen van belastingaangiften is echter het sluitstuk van een heel proces. De hoogte van de winstbelasting wordt beïnvloed door de keuze voor een rechtsvorm, de manier waarop de onderneming wordt gefinancierd en hoe de onderneming haar bezittingen en verplichtingen op de balans opneemt. Bij grotere ondernemingen is bovendien van belang welke functies verschillende onderdelen in de onderneming vervullen en op welke manier de onderneming het bedrijfskapitaal en belangrijke activa zoals octrooien en merkrechten heeft georganiseerd.

Omdat belastingbetalingen voor de meeste ondernemingen verreweg de grootste kostenpost binnen de onderneming is, verdient het beheersen van het fiscale proces de nodige aandacht. Naarmate ondernemingen groter worden en meer vennootschappen en/of meer landen in het spel zijn, wordt dit proces complexer.

Visie

Fisconti Tax Consulting heeft als visie dat fiscaliteit uw ondernemingsactiviteiten moet ondersteunen en niet andersom. Ons primaire doel is daarom om fiscale obstakels die u tegenkomt, te verwijderen of te reduceren. We streven ernaar om uw fiscale positie zo helder en overzichtelijk mogelijk te maken zonder deze te simplificeren en zonder mogelijkheden voor belastingbesparing te missen. Een doel van onze advisering is om u een helder beeld te geven van de fiscale kansen en bedreigingen die voor u van belang zijn.

Wij verkopen geen standaardproducten omdat onze ervaring leert dat dit vaak neerkomt op het proppen van een vierkant blokje in een rond gat. Dit betekent niet dat wij standaardisering afwijzen. Sterker nog, onze aanpak en werkwijzen zijn systematisch en in veel gevallen kunnen wij gebruik maken van standaardmodules (tools) voor het creëren van de oplossing die bij uw unieke situatie passen. Ook aarzelen wij niet om u spontaan interessante ideeën aan te leveren waarvan wij denken dat deze geschikt zijn voor uw onderneming.

Kansen Benutten

Veel keuzes die binnen een onderneming worden gemaakt hebben fiscale gevolgen. Hoe weet u wat fiscaal de beste keuze is? Fisconti adviseert welke structuur van een onderneming de meeste voordelen biedt en op welke manier een samenwerking kan worden vormgegeven. Ook bij fusie, overnames en reorganisaties is goed fiscaal inzicht van groot belang om het maximale rendement te kunnen behalen en ervoor te zorgen dat fiscale voordelen (bijvoorbeeld fiscale verliezen of reserves) niet verloren gaan. Ditzelfde geldt bij de planning van uitbreiding van activiteiten (bijvoorbeeld naar het buitenland) en het plegen van grote investeringen.

Een bijzondere positie wordt tegenwoordig ingenomen door financieringsvraagstukken. De fiscale regels omtrent de aftrekbaarheid van rente zijn in de afgelopen jaren in snel tempo complexer geworden. Fisconti helpt ondernemingen bij het vormgeven van de financiering zodat de rente fiscaal aftrekbaar is.

Ook zonder grote transacties, investeringen of financieringen op de agenda van de onderneming zijn er vaak fiscale kansen die benut kunnen worden. Wellicht is het binnen uw onderneming voordelig om over te gaan naar een ander systeem van waardering van uw voorraden of onderhanden werk.

Voor ons kan ‘benutten van kansen’ ook betekenen dat onze adviezen u in staat stellen om commerciële kansen te benutten zonder fiscale obstakels op uw pad te vinden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren van reorganisaties of het adviseren van een fiscaal gunstige manier om (onderdelen van) uw onderneming te verkopen of samen te voegen.

Risico's Beperken

Ondernemen zonder risico’s te nemen is onmogelijk. De kunst is om controle te houden over die risico’s en deze te beperken. Ook fiscale risico’s horen bij het drijven van een onderneming. De belastingdienst kan bijvoorbeeld wettelijke bepalingen anders uitleggen dan u voor ogen had en redelijk vond, de feitelijke uitvoering van transacties of activiteiten kan net iets anders zijn dan gepland of u wordt geconfronteerd met fundamenteel afwijkende fiscale regels in het buitenland. En hoe bent u in staat om adequaat te reageren op steeds wijzigende fiscale regels in Nederland, de Europese Unie en de buitenlanden waarin u actief bent?Fisconti helpt u inzicht te krijgen in de fiscale risico’s binnen uw onderneming zodat u in staat bent om deze te managen. Natuurlijk hoeft u hierbij niet zelf het spreekwoordelijke wiel uit te vinden, maar u kunt hierbij gebruik maken van de ervaring van Fisconti met het nemen van praktische maatregelen om fiscale risico’s te beperken.

Onze Experts in Vennootschapsbelasting.

Jan van Tilburg

Simon Vermeij

Guido van Asperen

Het laatste nieuws over Vennootschapsbelasting

Large Changes Dutch Tax Grouping Regime Due To ECJ Court Decision

Because of a recent judgement (February 22th, 2018) of the European Court of Justice, the Dutch Ministry of Finance will introduce various emergency measures to the Dutch tax grouping regime. These measures will apply retroactively from October 25th, 2017 and will limit the advantages of a Dutch tax grouping regime.

Read More »

Proposed Dutch Withholding Tax Amendments

In order to increase the competitiveness of the Dutch corporate tax system, the Dutch Ministry of Finance has introduced draft legislation that will result in the abolishment of Dutch dividend withholding tax in more cases.

Read More »

Bedrijf

Fisconti Tax Consulting
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
+31 (0)70 365 66 17
Nederland

© 2021 Fisconti. Alle rechten voorbehouden