Michel Toet

Vooroverleg  Horizontaal toezicht Begeleiding boekenonderzoeken Bezwaar en beroepsprocedures  BTW implementatie

Michel Toet

Vooroverleg  Horizontaal toezicht Begeleiding boekenonderzoeken Bezwaar en beroepsprocedures  BTW implementatie

Michel heeft ruime ervaring met het vooraf afstemmen van btw-onderwerpen (“vooroverleg”), horizontaal toezicht, begeleiding boekenonderzoeken, bezwaar en beroepsprocedures en btw-implementatie.

BTW-adviseur

Michel Toet is een ervaren btw-adviseur. Voor toetreding tot Fisconti was Michel Toet werkzaam als vaktechnisch coördinator omzetbelasting van de kantoren Den Haag en Rotterdam van het onderdeel Grote Ondernemingen van de Belastingdienst. In die hoedanigheid is Michel Toet betrokken geweest bij uiteenlopende btw-onderwerpen: zoals het BTW-compensatiefonds, non-profit, btw-positie van onderwijsinstellingen en zorginstellingen, holding problematiek, vastgoed en internationale ondernemingen. Ook was Michel Toet betrokken bij de implementatie van nieuwe btw-wetgeving. Daarnaast heeft Michel Toet veel ervaring met formeel belastingrecht en is hij enige tijd werkzaam geweest als boetefraude coördinator bij de Belastingdienst. Voordat Michel Toet werkzaam was bij de Belastingdienst heeft hij ruime ervaring opgedaan als btw-adviseur bij verschillende belastingadvieskantoren.

Hoewel Michel Toet een voorliefde heeft voor btw-techniek – zo is hij annotator bij de NTFR en verbonden aan het onderdeel omzetbelasting van de NDFR – staan het leveren praktische adviezen, implementatie en oplossingsgerichtheid voorop.