Visie

Visie

Fisconti Tax Consulting heeft als visie dat fiscaliteit uw ondernemingsactiviteiten moet ondersteunen en niet andersom. Ons primaire doel is daarom om fiscale obstakels die u tegenkomt, te verwijderen of te reduceren. We streven ernaar om uw fiscale positie zo helder en overzichtelijk mogelijk te maken zonder deze te simplificeren en zonder mogelijkheden voor belastingbesparing te missen. Een doel van onze advisering is om u een helder beeld te geven van de fiscale kansen en bedreigingen die voor u van belang zijn.

Wij verkopen geen standaardproducten omdat onze ervaring leert dat dit vaak neerkomt op het proppen van een vierkant blokje in een rond gat. Dit betekent niet dat wij standaardisering afwijzen. Sterker nog, onze aanpak en werkwijzen zijn systematisch en in veel gevallen kunnen wij gebruik maken van standaardmodules (tools) voor het creëren van de oplossing die bij uw unieke situatie passen. Ook aarzelen wij niet om u spontaan interessante ideeën aan te leveren waarvan wij denken dat deze geschikt zijn voor uw onderneming.