Kansen benutten

Kansen benutten

Veel keuzes die binnen een onderneming worden gemaakt hebben fiscale gevolgen. Hoe weet u wat fiscaal de beste keuze is?

Fisconti adviseert welke structuur van een onderneming de meeste voordelen biedt en op welke manier een samenwerking kan worden vormgegeven. Ook bij fusie, overnames en reorganisaties is goed fiscaal inzicht van groot belang om het maximale rendement te kunnen behalen en ervoor te zorgen dat fiscale voordelen (bijvoorbeeld fiscale verliezen of reserves) niet verloren gaan. Ditzelfde geldt bij de planning van uitbreiding van activiteiten (bijvoorbeeld naar het buitenland) en het plegen van grote investeringen.

Een bijzondere positie wordt tegenwoordig ingenomen door financieringsvraagstukken. De fiscale regels omtrent de aftrekbaarheid van rente zijn in de afgelopen jaren in snel tempo complexer geworden. Fisconti helpt ondernemingen bij het vormgeven van de financiering zodat de rente fiscaal aftrekbaar is.

Ook zonder grote transacties, investeringen of financieringen op de agenda van de onderneming zijn er vaak fiscale kansen die benut kunnen worden. Wellicht is het binnen uw onderneming voordelig om over te gaan naar een ander systeem van waardering van uw voorraden of onderhanden werk.

Voor ons kan ‘benutten van kansen’ ook betekenen dat onze adviezen u in staat stellen om commerciële kansen te benutten zonder fiscale obstakels op uw pad te vinden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren van reorganisaties of het adviseren van een fiscaal gunstige manier om (onderdelen van) uw onderneming te verkopen of samen te voegen.