Structurering van intellectueel eigendom

Structurering van intellectueel eigendom

Bij ondernemingen waarbij intellectuele eigendommen (octrooien, patenten, merkrechten en dergelijke) een belangrijke rol spelen is het vaak zinvol om goed na te denken welke vennootschap de eigendom heeft van deze immateriële activa en waar deze vennootschap zich bevindt. Deze vraag is niet alleen juridisch relevant maar ook fiscaal is het ontwikkelen van een IP-strategie van groot financieel belang. Samen met u bepalen wij wat de mogelijkheden zijn om de voor u belangrijke intellectuele eigendommen  te structureren op een solide en fiscaal aantrekkelijke manier.