Meer dan fiscaliteit alleen

Meer dan fiscaliteit alleen

De opdrachten waarbij Fisconti betrokken is kunnen verder gaan dan pure fiscale advisering. Bij bedrijfsreorganisaties is dat eerder regel dan uitzondering. Wij zijn ervan overtuigd dat de fiscaliteit de manier waarop u uw onderneming wilt voeren moet ondersteunen en niet andersom. Dit betekent dat een deel van onze activiteiten bestaat uit het voorkomen of verminderen van fiscale hindernissen die u tegenkomt bij de (her)inrichting van uw ondernemingsactiviteiten.

Dit vergt begrip van uw onderneming en de dynamiek daarvan. Vanwege het primaire belang van de onderneming zelf, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij in sommige gevallen verder kijken dan het fiscale terrein alleen.

Wij beseffen dat voor zaken buiten de fiscaliteit andere specialisten nodig zijn. Om die reden werken wij nauw samen met Voorne Partners, een gespecialiseerd management-consulting-bureau. Deze samenwerking stelt ons in staat om met succes opdrachten uit te voeren waaraan weliswaar fiscale aspecten zijn verbonden maar die verder gaan dan de fiscaliteit. Met Voorne Partners hebben wij bijvoorbeeld unieke oplossingen ontwikkeld en toegepast waardoor bedrijven in staat waren om hun Europese (of globale) ondernemingsactiviteiten te reorganiseren met realisatie van de beoogde business voordelen. Het creëren van zogenoemde Single Business Entities is daarvan een voorbeeld. Onze advisering heeft daarbij tot doel om de transformatie van de onderneming te laten verlopen zonder hoge fiscale kosten of onverwachte fiscale risico’s.