Vrijstelling uitkeringen oorlogsslachtoffers vorig bericht

Vrijstelling uitkeringen oorlogsslachtoffers

Tot het pakket wetsvoorstellen behoort een apart wetsvoorstel “Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds”. De uitkeringen uit het Duitse Artikel 2-Fonds zijn gebaseerd op een compensatieregeling voor Joodse oorlogsslachtoffers. De uitkering bedraagt € 320 per maand. Er zijn 2500 uitkeringsgerechtigden in Nederland.

De toelichting bij het wetsvoorstel begint met de terechte opmerking dat het verbazingwekkend is dat ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog een wetsvoorstel wordt ingediend om uitkeringen aan Joodse oorlogsgetroffenen vrij te stellen van belasting. Men zou immers verwachten dat de financiële nasleep van de oorlog na zoveel jaar toch al lang en breed is geregeld. Maar er zijn nog altijd ontwikkelingen die hun oorsprong vinden in de oorlog en die beleidsmatige vragen oproepen.

De Artikel 2-uitkeringen behoren tot het inkomen in box 1. Dat heeft naast fiscale gevolgen ook mogelijk effect op het recht op toeslagen. Het kabinet wil de heffing over deze uitkeringen beëindigen door wettelijk vast te leggen dat de uitkeringen uit het Artikel 2-Fonds vrijgesteld zijn van Nederlandse inkomstenbelasting.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617)

terug naar overzicht