Stiefkinderen als fiscaal partner vorig bericht

Stiefkinderen als fiscaal partner

Voor de inkomstenbelasting en diverse toeslagen heeft het gevolgen (voordelen maar ook belangrijke nadelen) als personen ‘fiscaal partner’ van elkaar zijn. Niet alleen echtgenoten kunnen ‘fiscaal partner’ van elkaar zijn maar ook andere personen die op één adres wonen kunnen als zodanig worden aangemerkt.

Een eigen kind dat jonger is dan 27 jaar kan echter niet als fiscale partner van zijn vader of moeder worden aangemerkt. Voor stiefkinderen gold deze uitsluiting echter niet. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om vanaf 2016 ook stiefkinderen jonger dan 27 jaar uit te sluiten als fiscaal partner. De betrokkenen moeten daarvoor een gezamenlijk verzoek indienen bij de belastingdienst.

In de tweede plaats wordt een uitzondering op het partnerbegrip opgenomen voor personen die verblijven in een opvanghuis. Hierover was al eerder een goedkeurend beleidsbesluit gepubliceerd.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617)

terug naar overzicht