Stamrecht vorig bericht

Stamrecht

Een stamrecht is een recht op een periodieke uitkering. Zo’n recht ontstond door een ontslagvergoeding belastingvrij om te zetten.  Het bedrag werd dan bij een bank, verzekeringsmaatschappij of eigen B.V. gestald met de verplichting om, uiterlijk op het moment dat degene die de ontslagvergoeding heeft gekregen 65 jaar wordt, een periodieke uitkering te geven. Het is eigenlijk een soort aanvulling op het pensioen. Afgezien van een korte overgangsregeling is deze fiscale mogelijkheid per 1 januari 2014 afgeschaft.

Bestaande stamrechten kunnen in 2014 in één keer worden uitgekeerd met een korting van 20%. Stel in de stamrechtpot zit een bedrag van €100.000, dan wordt maar €80.000 progressief in box 1 belast. Vervolgens wordt het resterende vermogen belast in box 3. Door over de resterende 80% van het bedrag in één keer belasting te heffen hoopt de regering in 2014 wat extra belastinginkomsten te ontvangen en, doordat er wat minder B.V.’ s hoeven te worden gecontroleerd, bespaart het ook weer werk.

Of gebruik moet worden gemaakt van deze regeling is in de meeste gevallen niet zo een twee drie te zeggen. Al was het maar omdat de regering niet zo maar cadeautjes weggeeft. Een en ander is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoogte van het huidige inkomen, stand van het vermogen, de hoogte van het pensioen, welk rendement wordt in de toekomst met het vermogen gerealiseerd, de kosten om het stamrecht in stand te houden en, als het een stamrecht-B.V. betreft, de financiële situatie van de B.V. Kortom, knap ingewikkeld.

In een aantal gevallen werd en wordt het stamrecht via een stamrecht-B.V. gebruikt om de eigen woning te financieren. Een hypotheek bij de eigen stamrecht-B.V. is mogelijk niet alleen wat goedkoper dan bij een bank, maar je betaalt ook nog eens rente aan je eigen B.V. en zo blijft het binnen de familie. Maar om het stamrecht in één keer uit te keren moet er of in de B.V. of in privé wel voldoende geld zijn om de belastingclaim te betalen. En wellicht kan gebruik worden gemaakt van de schenkvrijstelling van €100.000 om de hypotheek af te lossen. Voldoende redenen om contact op te nemen met uw adviseur.

Zo zijn er in het nieuwe jaar zelfs op dit kleine onderdeel van de fiscaliteit weer veel vragen ontstaan maar ook kansen om de belastingdruk wat verder naar beneden te brengen.

Namens het Fisconti team een gezond, gelukkig en ongecompliceerd 2014.

terug naar overzicht