Personeelsfeest vorig bericht

Personeelsfeest

De economie trekt weer aan en het vertrouwen van consumenten en ondernemers neemt weer toe. Voor steeds meer bedrijven ontstaat er dus een goede reden voor bijvoorbeeld een personeelsfeestje.

De vraag komt dan op of dit personeelsfeestje een voordeel is voor de werknemer en of hierover loonbelasting moet worden betaald. Tot een aantal jaren terug was deze vraag eenvoudiger te beantwoorden, maar met de verplichte invoering van de zogenaamde werkkostenregeling per 1 januari 2015, is er nog veel onduidelijkheid. De regeling leidt tot vreemde uitkomsten.

De genoten consumpties voor een feestje op de werkplek worden niet belast. Zodra het personeelsfeest zich echter verplaatst naar een externe locatie, was tot zeer recent het standpunt van de belastingdienst dat het gehele feest als loon moet worden aangemerkt.

Omdat dit voor veel burgers moeilijk te begrijpen is, heeft de fiscus zich creatief opgesteld door een andere invulling te geven aan de bestaande wettekst. Een extern personeelsfeest wordt nu fiscaal gezien als een ‘tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking’. In dat geval worden consumpties, reiskosten en bijvoorbeeld maaltijden niet als loon aangemerkt. Diezelfde maaltijden zijn bij een intern personeelsfeest juist wel weer belast. Snapt u het nog?

Indien u daarnaast kosten maakt voor entertainment tijdens een intern of extern personeelsfeest, dan wordt het mogen genieten van de ingehuurde artiest (ofwel de gratis voorstelling) weer als loon voor uw personeel aangemerkt, waarover u in principe loonbelasting moet afdragen. De ondernemer heeft dan ook baat bij een gedetailleerde splitsing van de nota voor het feest en zal dit in zijn financiële administratie moeten vastleggen.

Uiteraard zullen er ook creatieve belastingplichtigen opstaan die helemaal geen zin hebben om zaken te gaan splitsen en te kwalificeren. Wat dacht u van een zakelijke teambuildingsessie tijdens een gezamenlijke kookworkshop of karaokesessie? Volgens de belastingdienst is er namelijk bij een externe activiteit, waarbij het zakelijk karakter overheerst en het feestelijk karakter niet meer dan bijkomstig is, geen sprake van belast loon.

Gelukkig kunnen ondernemers hun personeel behoeden voor een fiscale kater na afloop van het personeelsfeest. Daartoe moet de werkgever expliciet aangeven dat hij de eventueel verschuldigde loonbelasting van het personeelsfeest voor zijn rekening wil nemen als zogenaamd “eindheffingsbestanddeel”. In het meest ongelukkige geval zal de verschuldigde loonbelasting dan 80% van het genoten voordeel (de kosten van het personeelsfeest) bedragen. In ieder geval kunnen wij concluderen dat de werkkostenregeling geen feest is voor de werkgever en veel onduidelijkheid, kosten en administratieve rompslomp met zich mee kan brengen.

terug naar overzicht