vorig bericht

Optimaliseren van het ondernemingsmodel

Na een periode van groei en internationale expansie ontstond in de jaren ’90 van de vorige eeuw bij veel bedrijven de behoefte activiteiten en de aansturing daarvan te herstructureren. Dit betekende veelal dat nationaal georganiseerde bedrijfsprocessen werden omgevormd naar een model waar functionarissen Europese verantwoordelijkheden kregen in plaats van nationale. Ook de organisatie van marketing, productie en distributie kon vaak worden geïntegreerd.

Deze tendens heeft ook nu niet veel van haar kracht ingeboet. De verantwoordelijkheden bij internationaal actieve ondernemingen worden in toenemende mate gelegd op een Europees of zelfs globaal niveau. Een stuwende kracht achter deze ontwikkeling is de schaalvergroting in veel industrieën. Een verandering van het bedrijfsmodel kan de sleutel zijn tot het realiseren van de potentiële synergie-effecten van fusies of overnames maar het kan ook simpelweg bedoeld zijn om kosten te besparen.

De groei van bedrijven kan leiden tot extra complexiteit. Om deze complexiteit het hoofd te bieden kan een toevlucht worden genomen tot automatisering. De complexiteit wordt (op)gevangen in een IT systeem. Deze aanpak is echter te kenschetsen als bestrijding van de symptomen. De werkelijke problemen worden niet aangepakt maar gemaskeerd. Voor een echte aanpak van de complexiteit zal het nodig zijn om het bedrijfsmodel te heroverwegen. Het nieuwe bedrijfsmodel zou eenvoudiger moeten zijn en – zo hebben wij ervaren – het kan veel eenvoudiger worden met behulp van het Single Business Entity (SBE) model ®.

Het SBE model kan onder andere de volgende voordelen opleveren voor uw onderneming:

  • vermindering van het aantal vennootschappen binnen het concern;
  • aanzienlijke vereenvoudiging bij consolidatie en externe rapportering;
  • vermindering van vaste kosten;
  • vermindering van de kosten van IT;
  • vermindering van werkkapitaal;
  • vermindering van niet-waardetoevoegende transacties tussen groepsmaatschappijen;
  • betere focus op klanten door accurate informatie over orders, openstaande facturen en levertijden;
  • vermindering van projectkosten van veel toekomstige bedrijfsinitiatieven.


Fisconti beschikt – als gespecialiseerd internationaal belastingadvieskantoor en mede-uitvinder van het SBE model – over diepgaande kennis over de fiscale aspecten van een SBE. Wij zijn hierbij niet beperkt tot louter theoretische kennis. Door onze betrokkenheid bij veel SBE-projecten hebben wij uitgebreide praktische ervaring – zowel op het gebied van de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting. Samen met Voorne Partners, kunnen wij het volledige fiscale werkterrein overzien en de fiscale aspecten behandelen als een geïntegreerd onderdeel van het meeromvattende SBE-project.

Als het gaat om de fiscaliteit is onze opdracht primair het verwijderen of het verminderen van fiscale obstakels waarmee u zult worden geconfronteerd indien u uw bedrijfsprocessen wilt aanpassen. Natuurlijk zullen wij niet nalaten om u te wijzen op mogelijkheden om uw fiscale positie te optimaliseren.

terug naar overzicht
volgend bericht