Ondernemen vanuit een huurwoning - voordelig? vorig bericht

Ondernemen vanuit een huurwoning - voordelig?

De werkzaamheden van een zelfstandige ondernemer zijn bijna nooit gebonden aan kantoortijden. Vaak gaat het werk ’s avonds thuis gewoon verder door.

Daarvoor is de werkruimte thuis beschikbaar. Vaak is dit niet meer dan een werkkamer dus zonder aparte ingang en apart toilet. De woning heeft logischerwijs hoofdzakelijk een woonfunctie, waarvan de werkkamer dus onderdeel uit maakt.

Eigen woning of huurwoning

Voor zover het om een eigen woning gaat, bestaan er uitgebreide en zeer complexe wetsbepalingen over het al dan niet aftrekbaar zijn van kosten van de eigen woning zodra hier ook in gewerkt wordt.

Waar voor de eigen woning veel wettelijk bepaald is, geldt dit niet voor de huurwoning. Voor de huurwoning is over de fiscale behandeling veel onduidelijkheid. Naast het feit dat woningeigenaren de hypotheekrente vaak kunnen aftrekken, worden ondernemende huurders door deze onduidelijkheid nog meer op achterstand gezet.

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over een ondernemende huurder die in zijn huurwoning een (onzelfstandige) werkkamer had. Daarbij is door de Hoge Raad bepaald dat een ‘huurrecht’ als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Deze keuze moet wel binnen de grenzen van de zogenaamde ‘redelijkheid en billijkheid’ plaatsvinden. Blijkbaar was het geen probleem dat in de gehuurde woning slechts een werkkamer aanwezig was. Door kwalificatie van het huurrecht als ondernemersvermogen, kon de ondernemer de gehele huur in mindering brengen op zijn ondernemingsresultaat.

Aangezien de woning (voornamelijk) een woonfunctie heeft, moet uiteindelijk wel ieder jaar een (forfaitaire) bijtelling plaatsvinden voor het privé-genot van de huurwoning. Een stukje onduidelijkheid is dus wel weggenomen.

Conclusie

Het lijk er op dat het ‘netto’ nog steeds voordeliger is om een eigen woning te bezitten dan een huurwoning. Door het arrest van de Hoge Raad wordt dit ‘netto’ verschil wel iets kleiner voor ondernemende huurders.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Guido van Asperen (guido.van.asperen@fisconti.nl of 070 – 365 66 17)

terug naar overzicht