Nieuwe regels voor transfer pricing documentatie voor middelgrote multinationals vorig bericht

Nieuwe regels voor transfer pricing documentatie voor middelgrote multinationals

Ook voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 50 miljoen gelden vanaf 2016 zwaardere eisen aan de manier waarop zij hun systeem van verrekenprijzen (transfer pricing) moeten vastleggen. De nieuwe regeling betekent dat alle ondernemingen die behoren tot een multinationale groep met een geconsolideerde omzet van ten minste 50 miljoen euro in hun administratie een groepsdossier en een lokaal dossier opnemen.

In het groepsdossier moet een overzicht worden gegeven van de onderneming van de multinationale groep, inclusief de aard van haar bedrijfsactiviteiten, haar algehele verrekenprijsgedragslijn en haar wereldwijde allocatie van inkomen en economische activiteiten.

Het lokale dossier dient informatie te bevatten die relevant is voor de verrekenprijsanalyse met betrekking tot transacties tussen een belastingplichtige en een gelieerd lichaam in een andere staat. Ook moet het lokale dossier een onderbouwing geven voor de zakelijke winstallocatie aan vaste inrichtingen.

Deze dossiers moeten in de Nederlandse of Engelse taal worden opgesteld en moeten uiterlijk klaar zijn op het moment dat de aangifte wordt ingediend.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht