Lijfrentepolis - aangiften bewaren vorig bericht

Lijfrentepolis - aangiften bewaren

Heel veel mensen hebben een lijfrentepolis en vaak zijn dat oude polissen die soms al in de jaren 80 zijn afgesloten. In vrijwel alle gevallen wordt de toen geldende wetgeving gerespecteerd en is nog steeds van kracht.

In de meeste gevallen werden de premies in al die jaren in aftrek gebracht maar dat werd soms ook weleens vergeten. Voor deze situaties kan soms de zogenoemde saldomethode uitkomst bieden. De saldomethode houdt in dat de uitkeringen worden belast voor zover het totaalbedrag van de uitkeringen de betaalde premies overtreffen. Bijvoorbeeld als € 1.000 aan premies is betaald en de premies zijn nooit afgetrokken, dan worden de uitkeringen alleen belast vanaf het moment dat meer dan € 1.000 wordt ontvangen.

In de oude wetgeving staat echter dat als de premies konden worden afgetrokken, ervan wordt uitgegaan dat dat ook is gebeurd. De saldomethode kan dan niet worden toegepast. Dit had natuurlijk vervelende gevolgen en de staatssecretaris heeft daarom besloten dat, als je kon aantonen dat je premies niet had afgetrokken, dan toch de saldomethode mocht worden toegepast. Als je het maar niet expres had gedaan. 

In een uitspraak van de rechtbank Breda had een belastingplichtige een polis lopen over de periode 1987 tot en met 2010. Voor de jaren 1999 tot en met 2010 kon worden aangetoond dat premies niet waren afgetrokken maar voor de jaren 1987 tot en met 1998 had de man z’n aangiften niet meer en kon dus niet aantonen dat de premies niet waren afgetrokken.

De man deed een beroep op de Archiefwet en zei: "ik heb al die jaren netjes m’n aangiften naar de belastingdienst gestuurd en de overheid heeft de plicht mijn aangiften te bewaren en kan gemakkelijk nagaan of de premies zijn afgetrokken". De inspecteur verklaarde geen gegevens te hebben. De rechtbank vond het beroep van de man niet voldoende en oordeelde dat bij de belastingrechter geen beroep op de Archiefwet kon worden gedaan.  Zelfs al heeft de belastingdienst de verplichting de aangiften te bewaren, de wet legt de verplichting om aan te tonen/aannemelijk maken dat de premies niet zijn afgetrokken bij de man. Ook al lijkt het logisch dat, als de premies in de periode 1999 - 2010 niet zijn afgetrokken, het waarschijnlijk ook niet in de periode 1987 - 1998 is gebeurd, vond de rechtbank dit onvoldoende om te concluderen dat dit ook de feitelijke situatie was. Kortom, geen saldomethode voor de premies over de jaren 1987- 1998.

Dit is natuurlijk een razend vervelende uitkomst. Ook al is de aangifte niet meer te achterhalen, met aanslagen, jaaropgaven, of andere stukken, kan wellicht toch worden gereconstrueerd wat er is gebeurd.

terug naar overzicht