Komkommertijd vorig bericht

Komkommertijd

In de zomermaanden is in kranten plaats voor nieuwsberichten die anders nooit het bureau van de eindredacteur halen. Een doodgereden wolf is in deze periode goed voor een artikel op de voorpagina. Komkommertijd dus. Laat ik me deze zomer in deze traditie scharen en dit artikel wijden aan komkommers. Nee, geen gewone komkommers maar bijzondere smaakkomkommers met een belastingvoordeel.

Op één van de schaarse zomeravonden van dit jaar kwam ik op een terras aan de praat met een enthousiaste ondernemer. Het telen van komkommers was zijn absolute passie. Jaren had hij gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe komkommer, eentje vol met smaak en precies goed als tussendoortje. Voor deze uitvinding had hij zelfs patent kunnen aanvragen. In een speciaal ontwikkelde verpakking en met een catchy merknaam moet deze komkommer volgend jaar overal te koop zijn. Met veel trots mocht ik er alvast een paar proeven.

Het avontuur met de nieuwe komkommer kan nog wel eens een leuk fiscaal voordeel opleveren voor deze ondernemer. Om innovatie te stimuleren stelt de wetgever namelijk een fiscale bonus in het vooruitzicht voor ondernemers die iets uitvinden: de innovatiebox. Over de winst die met de uitvinding wordt behaald, hoeft niet 25% maar slechts 5% vennootschapsbelasting te worden betaald. Dat scheelt toch behoorlijk in de netto winst.

Veel mensen denken bij deze innovatiebox meteen aan indrukwekkende laboratoria, biotech parken of high tech campussen. Misschien is dat de reden dat weinig ondernemingen gebruik maken van de regeling. De praktijk bewijst echter dat je ook gewoon achter het woonhuis in de kas kan innoveren.

De voorwaarde voor het lage belastingtarief is wel dat de uitvinding heeft geleid tot een octrooi of (en dat is voor de komkommerteler van belang) een kwekersrecht. Dat is voor velen een behoorlijk hoge drempel. Maar ook minder hoogdravende innovaties kunnen in aanmerking komen voor de fiscale bonus. In dat geval is het wel van belang om dat van tevoren goed te plannen. Om het fiscale voordeel te krijgen moet de ‘uitvinding zonder octrooi’ namelijk zijn ontwikkeld met activiteiten waarvoor een zogenoemde S&O-verklaring is verkregen.

Zo’n speur- en ontwikkelingswerkverklaring kan al verkregen worden als een of meer werknemers bezig zijn met het onderzoeken van mogelijkheden om het productieproces of de gebruikte programmatuur te verbeteren. Het uitvinden van iets absoluut nieuws is geen vereiste als het voor de aanvragende onderneming maar nieuw is. Ook het opnieuw uitvinden van het wiel kan fiscaal worden gesubsidieerd. In eerste instantie levert de S&O verklaring een korting op de af te dragen loonbelasting op. Kleine ondernemers laten dit voordeel vaak links liggen omdat het gaat om relatief lage bedragen. Het vervolg kan echter nog aantrekkelijker zijn: slechts 5% belasting over de winst die ermee wordt behaald. Ook hier geldt: “wie het kleine niet eert is het grote niet weerd”.

terug naar overzicht