Internationaal Ondernemen vorig bericht

Internationaal Ondernemen

Internationaal ondernemen brengt veel vragen met zich mee. Door de vele regels komen ondernemers soms klem te zitten tussen verschillende belastingdiensten.

Bij het internationaal ondernemen zijn verschillende stadia aan te geven. Veel ondernemers beginnen met exporteren, het contracteren van lokale distributeurs of het aannemen van een incidentele opdracht. Bij succes, kan dit uitgroeien tot een volwaardige eigen vestiging met personeel. Voor elk stadium zijn algemene internationale fiscale aandachtspunten te geven waar u op moet letten.

BTW-regels

Vanzelfsprekend zijn internationale BTW-regels van groot belang. In de praktijk krijgt dit al behoorlijk wat aandacht en de principes van deze heffing zijn gelukkig in alle EU-landen bijna gelijk. Dat maakt het alweer wat makkelijker.

Bronheffing

Maar daar houdt het niet op. In de beginfase is het van belang om te voorkomen dat de betalingen uit het buitenland onderworpen zijn aan buitenlandse bronheffing. Zo’n bronheffing is een belasting die de klant inhoudt op de betalingen en afdraagt aan de lokale belastingdienst. Soms heeft de onderneming recht op volledige of gedeeltelijke teruggave van zo’n heffing, maar in elk geval bent u een tijd uw geld kwijt. Zo’n bronheffing kan dus voor onplezierige verrassingen zorgen en legt beslag op het werkkapitaal. Dit kan vaak vooraf worden voorkomen door bijvoorbeeld juiste contracten of afstemming met de lokale fiscus. Tot slot spelen internationale BTW-regels altijd een belangrijke rol.

Fiscale registratie

Daarnaast is het ook gebruikelijk om in de beginfase veel naar het buitenland af te reizen om zakenrelaties te ontmoeten. Wanneer in het betreffende land geregeld contracten worden afgesloten, kan een verplichte fiscale registratie aan de orde zijn, ook al is daar (nog) geen eigen kantoor. Afhankelijk van de belastingtarieven is dat voor u een voordeel of een nadeel. De extra administratieve rompslomp is echter dan een onplezierig gegeven.

Zodra de buitenlandse activiteit uitgroeit tot een volwaardige vestiging, is lokale fiscale registratie meestal onvermijdelijk. Een voordeel is dat er vaak lokale fiscale faciliteiten beschikbaar zijn voor ‘nieuwkomers’, bijvoorbeeld regelingen die Nederlands personeel over de streep moeten trekken om (tijdelijk) naar het buitenland te verhuizen.

Transfer Pricing

Een belangrijk aandachtspunt is dat bij de start al plannen gemaakt worden voor het overbrengen van de buitenlandse winst naar Nederland. Een juiste juridische structuur staat hier aan de basis. Tot slot speelt Transfer Pricing een zeer belangrijke rol, aangezien iedere overheid een ‘fair share’ van de winsttaart wil belasten in haar eigen land. U zult daarom een goede onderbouwing moeten hebben van de winstverdeling tussen de landen.

Eigenlijk is het altijd aan te raden om vóór de stap naar het buitenland in kaart te brengen waar potentiële fiscale kansen en risico’s kunnen liggen. Ook hier geldt dat voorkomen veel beter is dan genezen (het dubbel betalen van belasting is immers het laatste dat u wilt). Het is van belang om samen met een belastingadviseur die gespecialiseerd is in internationaal belastingrecht te bekijken wat in uw situatie mogelijk en wenselijk is.

Neem voor meer informatie contact op met Guido van Asperen (guido.van.asperen@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht