Fiscale regeling oversluiten hypotheek herzien vorig bericht

Fiscale regeling oversluiten hypotheek herzien

Soms wordt de hypotheek op een woning overgesloten. Dat kan wanneer iemand niet tevreden is over zijn huidige bank, bijvoorbeeld als de renteperiode eindigt en een nieuw rentepercentage voor een bepaalde periode moet worden vastgesteld en het voorstel van een andere bank gunstiger is. Oversluiten komt ook aan de orde  wanneer iemand gaat verhuizen, de woning heeft verkocht en de hypotheek van de oude woning wil meenemen naar de nieuwe woning. In de kleine lettertjes van de hypotheek kunt u lezen of dit laatste bij uw hypotheek ook kan. In beide gevallen zal een nieuwe hypotheekakte moeten worden opgesteld.

Voor hypotheken van voor 1 januari 2013 wordt dit fiscaal gezien als het voortzetten van de bestaande hypotheek. De hypotheek valt dan niet onder de regels die sinds 1 januari van dit jaar van kracht zijn voor nieuwe hypotheken en er hoeft dan ook niet op de hypotheek te worden afgelost. Tot zover gaat het goed.

Maar u heeft nog wat spaargeld dat tegenwoordig weinig oplevert en u denkt, ik neem een wat lagere hypotheek dat scheelt weer kosten, dan gaat het niet goed of beter gezegd dan ging het niet goed. De regels die per 2013 van kracht zijn schrijven namelijk voor, dat bij het oversluiten van de hypotheek de gehele hypotheek moet worden overgesloten. Gebeurd dat niet, dan wordt de overgesloten hypotheek als een nieuwe hypotheek gezien waarop moet worden afgelost. Dat was raar want het beleid van de regering is er juist op gericht dat mensen worden gestimuleerd om hun hypotheek af te lossen.

Nu viel daar wel weer een mouw aan te passen, zodat de hypotheek toch onder de oude regels bleef vallen, maar dat gaf eigenlijk weer een hoop administratief gedoe.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, vond dit ook. Bij besluit van afgelopen 4 maart zijn deze gevolgen weggenomen. Als de hypotheek nu wordt overgesloten voor een lager bedrag dan blijven de oude regels van voor 2013 van kracht en is er verder geen aflossingsverplichting.

Een ander punt dat in hetzelfde besluit is gecorrigeerd betreft de “kapitaalverzekering eigen woning”. Deze verzekering is gekoppeld aan de hypotheek en als het goed gaat wordt aan het einde van de looptijd met deze verzekering de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost. Deze kapitaalverzekering eigen woning kan voor hypotheken van na 1 januari 2013 niet meer worden afgesloten.

In de huidige marktomstandigheden wordt er geen nieuwe woning gekocht als de oude nog niet is verkocht. En als de oude woning is verkocht dan kan het soms even duren voordat er een nieuwe woning is gekocht. Tussentijds wordt dan een woning gehuurd. In deze situatie verhuist de kapitaalverzekering van box 1 (eigen woning) naar box 3 (vermogen). Wordt er vervolgens een nieuwe woning gekocht dan bleef de kapitaalverzekering in box 3.  De oude hypotheek, waaraan de verzekering is gekoppeld, kan wel naar de nieuwe woning verhuizen als dat maar uiterlijk in het jaar na de verkoop van de oude woning gebeurd. Op deze hypotheek zijn dus de oude regels van voor 2013 van toepassing (geen aflossingsverplichting) maar op de kapitaalverzekering die aan de hypotheek is gekoppeld zouden de regels van na 1 januari van toepassing zijn.
Ook dit is nu gerepareerd. De hypotheek en de kapitaalverzekering kunnen nu, als aan de voorwaarden wordt voldaan, gekoppeld blijven en van de oude regels genieten.

terug naar overzicht