Exotische hypotheeklening. Iets voor u? vorig bericht

Exotische hypotheeklening. Iets voor u?

Lenen in Zwitserse franken. Lekker goedkoop. Veel mensen hebben zich laten verleiden om hun Nederlandse woning te financieren met een goedkope hypotheeklening in buitenlandse valuta zoals de Zwitserse frank. Heel aantrekkelijk omdat de rente dan lager was en dat drukt de woonlasten behoorlijk.

Elk voordeel heeft zijn nadeel. Ook hier. Een lening van 100.000 euro vertaalde zich in 2006 in een hypotheekschuld van 160.000 Zwitserse frank. De Zwitserse frank is in de loop van de jaren echter sterk in waarde gestegen. Door deze wijziging van de wisselkoers is de schuld van CHF 160.000 nu effectief opgelopen tot een schuld van ruim 145.000 euro. Een verlies van 45% in 10 jaar, ofwel 4,5% per jaar. Het voordeel van de goedkope financiering is op die manier compleet weggevaagd.

Omdat de hypotheekrente aftrekbaar is, bedacht een gedupeerde woningeigenaar dat de rekening van de ongunstige wisselkoers misschien bij de fiscus kon worden ingediend. Hij trok het verlies op de hypotheeklening in Zwitserse frank af als kosten van de hypotheeklening. De belastingrechter was echter duidelijk: alleen de rente van een hypotheekschuld is aftrekbaar. Het verlies doordat het schuldbedrag in euro’s is opgelopen is niet aftrekbaar. De fiscus pakt het voordeel van de lagere hypotheekrente vrolijk mee, maar heeft geen boodschap aan het nadeel van de oplopende schuld in euro’s.

Jammer voor de personen die een goedkope financiering in harde valuta hebben afgesloten, maar als belastingadviseur zie je ook meteen mogelijkheden. Bij een ‘harde’ munt hoort een lage rente en, volgens het oude lesboek economie, een waarschijnlijke stijging van de waarde van de munt. Omgekeerd hoort bij een ‘zachte’ munt een hoge rente en een waarschijnlijke daling van de waarde van de munt. Als iemand dus een hypotheeklening in een ‘zachte’ valuta afsluit, betaalt deze over die schuld een relatief hoge rente. Die rente mag volgens de leer van de belastingrechter helemaal worden afgetrokken. De fiscus betaalt dus mee aan de hoge rente. Als het gaat zoals het theorieboekje leert, neemt de schuld in de loop der jaren af als je deze omrekent in euro’s. Dat zou een belastingvrij voordeel zijn.

Een echt slimme huiseigenaar had dus in 2006 een lening in Zuid-Afrikaanse rand afgesloten in plaats van in Zwitserse frank. In eerste instantie 4% extra rente in plaats van minder rente maar bij een belastingtarief van 52% is dat netto slechts 2%. Een schuld van 100.000 euro was in 2006 gelijk aan ZAR 900.000. Omdat de Zuid-Afrikaanse rand in waarde is gedaald, zou dit schuldbedrag nu zijn afgenomen tot minder dan 59.000 euro. Een belastingvrije winst van 41.000 euro!

Nu natuurlijk nog een bank vinden die een hypotheeklening in exotische valuta zoals de Zuid-Afrikaanse rand wil afsluiten. De echte avonturiers onder u fantaseren natuurlijk over de mogelijkheden om zo’n lening met de eigen BV af te sluiten. Het zou inderdaad tot een heel aantrekkelijk fiscaal resultaat kunnen leiden.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 365 66 17).

terug naar overzicht