Eigen woning -  Verzachtende sanctie aflossingsachterstand vorig bericht

Eigen woning -  Verzachtende sanctie aflossingsachterstand

Voor de eigenwoningschuld geldt sinds 2013 de eis dat op de lening  tenminste in 30 jaar (360 maanden) annuïtair wordt afgelost. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. Indien de aflossingsachterstand echter niet binnen de gestelde termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt permanent over naar box 3. Er bestaat dan definitief geen recht meer op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling.

Het wetsvoorstel geeft mensen die met deze regeling ten aanzien van aflossingsachterstanden worden geconfronteerd een herkansing. De lening kan onder voorwaarden weer terugverhuizen van box 3 naar box 1 als de belastingplichtige op een later moment alsnog aan de wettelijke eisen voor een eigenwoningschuld voldoet. Als de lening weer terug is in box 1, dan is vanaf dat moment weer renteaftrek mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht