Eigen woning - Dubbele vrijstelling kapitaalverzekeringen voor fiscale partners vorig bericht

Eigen woning - Dubbele vrijstelling kapitaalverzekeringen voor fiscale partners

Voor uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling in box 1. De maximale vrijstelling bedraagt 161.500 euro. Fiscale partners kunnen aanspraak maken op een dubbele fiscale vrijstelling (dus in totaal 323.000 euro). De voorwaarde hierbij is wel dat beide partners gerechtigd zijn tot de uitkering bij leven. Veel mensen hebben deze dubbele begunstiging niet op hun polis aangebracht. De wetgever schiet deze personen te hulp. Om te voorkomen dat fiscale partners hierdoor in financiële problemen komen, kunnen zij een verzoek indienen bij de belastingdienst om toepassing van de dubbele vrijstelling. Dit verzoek moet worden gedaan in de aangifte over het belastingjaar waarin de uitkering is ontvangen.

Natuurlijk moet wel aan alle overige voorwaarden worden voldaan, waaronder de eis van tenminste 15- of 20-jaar (premie)betaling en de eis dat de uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld.

Alhoewel deze wijziging pas in 2016 ingaat zal de belastingdienst ook een tegemoetkoming verlenen in vergelijkbare gevallen die zich vóór 1 januari 2016 voordoen.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht