Bijzonder lucratief? Dan wil de fiscus meedelen! vorig bericht

Bijzonder lucratief? Dan wil de fiscus meedelen!

Dat u over het loon dat u krijgt van uw werkgever belasting moet betalen is bekend. Het vaste salaris, maar ook vakantiegeld en bonussen vallen zonder meer onder dat loonbegrip. Maar wat als de beloning een bijzondere vorm krijgt? De werknemer krijgt bijvoorbeeld aandelen in het bedrijf of een lening met een aantrekkelijke rentevergoeding. Het bedrijfsleven (natuurlijk geholpen door belastingadviseurs) is zeer creatief als het gaat om het zoeken van belastingvriendelijke manier van belonen en stimuleren van werknemers.

Net als in de Tom en Jerry filmpjes is dan de wetgever aan zet om nieuwe regels te maken die paal en perk stellen aan onbedoelde fiscale voordelen. Zodoende hebben we sinds 2009 speciale regels die zien op bijzondere en vaak financieel aantrekkelijke beloningsvormen, in fiscale vaktaal aangeduid als ‘lucratief belang’. De wet geeft een aantal voorbeelden van wat daaronder kan vallen maar er staat ook bij dat beloningsvormen die daarop lijken, ook onder de wet vallen. Onduidelijkheid troef. De wet is zeven jaar oud en pas nu komen er sporadische uitspraken van de belastingrechter die meer duidelijkheid geven hoe we in de praktijk moeten omgaan met allerlei creatieve manieren van het belonen van werknemers.

Onlangs werd een uitspraak gepubliceerd over iemand die als onderzoeker werkte bij een bedrijf waar hij verantwoordelijk was voor productontwikkeling. Voor de werkgever waren sommige van zijn uitvindingen ongeschikt (pasten niet bij de kernactiviteiten van de onderneming). De werkgever was echter aardig en stond toe dat de werknemer deze ‘overtollige’ uitvindingen verder ontwikkelde in een aparte vennootschap waarvan ook de werknemer aandeelhouder was.

Dat alles vond plaats in 2006 en op dat moment had nog niemand van het fiscale begrip lucratief belang gehoord. In 2011 werd de vennootschap, waarvan de werknemer aandelen had, verkocht voor een mooie prijs en de werknemer behaalde daarmee een leuke verkoopwinst.

De winst op verkoop van aandelen in een ‘eigen’ vennootschap (bezit van 5% of meer van de aandelen) wordt in beginsel belast tegen een tarief van 25% (Box 2). In dit geval vond de fiscus dat echter te weinig en wilde 52% inkomstenbelasting heffen, ofwel Box 1. De fiscus vond dat hier sprake was van een lucratief belang. De belastingrechter heeft de feiten en omstandigheden op een rij gezet en komt tot de conclusie dat in dit geval de fiscus gelijk krijgt. Een vervelende tegenvaller voor de creatieve werknemer.

Bij het bedenken van creatieve manieren om werknemers financieel te binden aan de onderneming is het dus belangrijk om de belastingheffing op zogenoemde lucratieve belangen niet te onderschatten. Datzelfde geldt voor het doen van investeringen die op een of andere manier verband houden met de werkgever en of diens activiteiten.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 365 66 17).

terug naar overzicht