Belastingdienst soepeler bij uitstel betaling voor ondernemers vorig bericht

Belastingdienst soepeler bij uitstel betaling voor ondernemers

Door de moeilijke economische omstandigheden geeft staatssecretaris Weekers ondernemers die tijdelijk wat krap zitten extra lucht door kort uitstel van betaling soepeler te regelen.

Over het algemeen is de belastingdienst niet bijzonder toeschietelijk als het gaat om het wat later betalen van een belastingaanslag. Maar het heeft natuurlijk weinig zin om een hoop tijd en energie te stoppen in het najagen van ondernemers die door wat voor oorzaak dan ook tijdelijk wat krap bij kas zitten en uiteindelijk na één, twee of drie maanden toch wel zouden betalen. En in deze moeilijke tijden komt dat steeds vaker voor.

Een paar jaar geleden belde de ondernemer even met de bank, legde de situatie uit, en werd het lopende krediet voor een korte periode wat verruimd, zodat de belastingaanslag op tijd kon worden betaald. Maar zoals we allemaal weten werkt het zo niet meer. Tegenwoordig moet u niet met de bank maar even met de belastingdienst bellen.

Met een eenvoudig telefoontje of een briefje aan de ontvanger kan sinds 1 januari 2013 voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling worden verkregen. Net als bij de bank moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De openstaande schuld van de aanslagen mag niet meer bedragen dan € 20.000. Er is geen andere afspraak over uitstel van betaling gemaakt, hierbij wordt het verkregen uitstel van betaling in verband met een bezwaar- of een beroepschrift buiten beschouwing gelaten. Het mag geen aanslag(en) betreffen die in termijnen kan worden betaald, zoals een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting voor het lopende jaar. Er mogen geen dwangbevelen betekent zijn of  vergrijpboetes openstaan en u moet netjes uw aangiften hebben ingediend.

Overigens moet er gedurende de uitstelperiode wel rente worden betaald, op dit moment 3% op jaarbasis. In ieder geval minder dan bij de bank.

Ook voor uitstel voor een langere looptijd (12 maanden) is het beleid van de belastingdienst versoepeld. Naast andere voorwaarden, zoals een verklaring van een deskundige, moest tot vorig jaar worden aangetoond dat de problemen waren ontstaan door de economische crisis. Deze voorwaarde heeft de belastingdienst met ingang van dit jaar laten vallen.

Al met al is het beleid van de belastingdienst in dit opzicht beduidend versoepeld en is het voor de ondernemer eenvoudiger geworden om met relatief kleine betalingsproblemen even contact op te nemen met de belastingdienst.

terug naar overzicht