Afromen? ‘k Dacht het niet! vorig bericht

Afromen? ‘k Dacht het niet!

Een ondernemer die via een BV werkt, betaalt op twee manieren belasting over de inkomsten. De winst van de BV wordt belast met vennootschapsbelasting tegen een aantrekkelijk tarief van 20% (25% over de winst boven 200.000 euro). Als de netto winst vervolgens wordt uitgekeerd als dividend, dan komt daar 25% inkomstenbelasting bij. De totale belastingheffing komt dus uit op 40% (of 43,8% bij hoge winsten in de BV).

De directeur/groot-aandeelhouder (dga) is ook werknemer bij de BV en het salaris dat hij/zij ontvangt wordt belast met inkomstenbelasting (oplopend tot 52%). Voor de dga is het dus fiscaal aantrekkelijk om het eigen salaris te beperken. De belastingbesparing is 8 tot 12% (en dan heb ik het nog niet over het deels kunnen uitstellen van de belastingbetaling).

U zult begrijpen dat de werkelijkheid ook hier gecompliceerd is. De belastingwet stelt paal en perk aan het voordeel dat de dga hiermee behaalt door het bezuinigen op eigen salaris. De dga moet zichzelf een salaris betalen dat gebruikelijk is voor werknemers die een soortgelijke functie vervullen. Daarbij is ook nog eens een minimum vastgesteld van 44.000 euro per jaar (of het salaris van de meestverdienende werknemer van de BV als dat hoger is).

Voor de fiscus is het een behoorlijk lastige klus om na te gaan wat de functie van de dga precies inhoudt en wat daarvoor aan salaris betaald zou worden als de dga ergens anders als gewone werknemer zou werken. De fiscus heeft, om het zichzelf wat makkelijker te maken, de zogenoemde afroommethode ontwikkeld en heeft daar bij de belastingrechter successen mee behaald. Als de inkomsten van de BV (bijna) volledig door de dga worden gegenereerd (90% of meer) dan stelt de fiscus dat de dga tenminste 70% van de opbrengst moet uitkeren als salaris.

Stel dat de eenmans-BV een omzet realiseert van 140.000 euro en de kosten en afschrijvingen van deze BV (exclusief dga-salaris) 20.000 euro bedragen. Op grond van de afroommethode moet het salaris van de dga dan uitkomen op 84.000 euro (70% van 120.000 euro). Niet leuk, wel makkelijk.

Het gemak waarmee de fiscus in de praktijk dga-salarissen corrigeert met behulp van de afroommethode gaat wel erg ver. In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag kreeg de belastinginspecteur een tik op zijn vingers. Hij had niet gekeken naar vergelijkbare salarissen bij bedrijfsleven en overheid, terwijl de dga juist aanvoerde dat zijn salaris marktconform was. Goed nieuws dus voor de dga die wordt geconfronteerd met een afromende belastinginspecteur. Volgens de Haagse rechter mag de fiscus de afroommethode pas toepassen als duidelijk is dat het salaris van de dga behoorlijk afwijkt van wat gebruikelijk is. Niet makkelijker, maar voor de dga wel leuker.

terug naar overzicht