Aanscherping gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling vorig bericht

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Sinds 2015 is het verplicht om gebruik te maken van de werkkostenregeling. Op grond van die regeling kan een werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als ‘eindheffingsbestanddeel’. Voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen meer bedragen dan 1,2% van de fiscale loonsom, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

In de praktijk proberen werkgevers een fiscaal voordeel te halen door bijvoorbeeld bonussen als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen en zodoende 80% eindheffing te betalen in plaats van 52% loonbelasting in te houden. Een bonus van 100 euro netto kost de werkgever dan 180 euro in plaats van 208 euro. Deze mogelijkheid wordt nu getorpedeerd doordat expliciet wordt bepaald dat het aanwijzen van aan een werknemer toegekende vergoedingen of verstrekkingen tot die omvang gebruikelijk moet zijn. Dit gebruikelijkheidscriterium houdt in dat de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen voor een werknemer niet in belangrijke mate (lees: meer dan 30%) hoger mogen zijn dan het geval zou zijn onder normale omstandigheden.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht