Aanpak erfpachtlease vorig bericht

Aanpak erfpachtlease

Bij een ‘normale’ sale-en-leaseback van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald over de volledige waarde van het overgedragen vastgoed. Deze heffing was te beperken door het vastgoed over te dragen onder voorbehoud van een erfpachtrecht. De overdragende partij betaalt dan in het vervolg geen huur maar een canon maar de titel van de betaling was in de praktijk het enige verschil. Anders dan bij huur mag de waarde van de canonverplichting in beginsel in mindering worden gebracht op de heffingsgrondslag. Het wetsvoorstel neemt dit voordeel weg door te bepalen dat bij zo’n erfpachtlease deze vermindering niet van toepassing is.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht